မည္သည့္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာဖြင့္ဖြင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းမွာ အျငိဳအျငင္လိုက္ေပးေနေသာ ျမန္မာတယ္လီေပါ့ေႀကာ္ျငာ။

Google ဖြင့္မလား၊ Yahoo ဖြင့္မလား၊ MSN ဖြင့္မလား ဘာဖြင့္ဖြင့္ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခုဖြင့္တိုင္း တစ္ခါလိုက္ေပၚေနတဲ့ ေအာက္ေဖၚျပပါ နအဖတို ့ရဲ ့ ျမန္မာတယ္လီေပါ့က ေႀကညာခ်က္ (သို ့) ေႀကာ္ျငာက ေပၚေပၚလာပါတယ္။

mpt2

အဲ့ဒီ ျမန္မာတယ္လီေပါ့ေႀကာ္ျငာေပၚလာတိုင္း Continue ဆိုတာကို မႏွိပ္ရင္ ေရွ ့တက္သြားခ်င္တဲ့ေနရာကို မေရာက္ေတာ့ဖူး။ Myanamar ဆိုတာကို ႏွိပ္ျပန္ေတာ့လည္း သူတို ့ေနရာ ေရာက္သြားျပန္ေရာ။

ပီဖင္းဂိုးမွာဆိုရင္လည္း ေအာက္နားမွာ ေၾကာ္ျငာေတြ ဆက္တိုက္ေျပးေနတဲ့ေနရာမွာလည္း အဲ့ဒီျမန္မာတယ္လီေပါ့ကဟာက ပါေအာင္ထည့္ထားျပန္ေသးတယ္။

အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ ့ ဖြင့္တဲ့၀က္ဆိုဒ္တိုင္းမွာ အျမဲတန္းေပၚလာလိုက္၊ continue ႏွိပ္လုိက္ရနဲ ့ တစ္ခါေဖၚျပရင္ ရပါျပီလို ့ အခုေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ကို ျဖစ္ေနတာဘဲလို ့ ေျပာပါတယ္။ တစ္ဘက္သတ္နဲ့ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသလို သူတို ့ ျမန္မာတယ္လီေပါ့ကို ေႀကာ္ျငာေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအျပင္ နအဖလက္ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ အင္တာနက္စနစ္ညံ့ဖ်င္းမွဳကို ေဖၚျပေနသလိုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သုံးစြဲႏိုင္မယ့္ ေန ့မ်ားကို ရရွိပါေစလို ့။ ျမန္မာျပည္မွာ မီးမလာ၊ ေရမလာ၊ အင္တာနက္မလာ ဆိုတဲ့ “မလာျခင္း ၃ခု” မွ လြတ္ကင္းႀကပါေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: