ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ ့ႀကီး၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ – သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

View this document on Scribd
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: