အာဏာရွင္ဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ခ်ဴပ္ျခယ္ျခင္း။

scho2

လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ အဖြဲ႔မွ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕သစ္ ၊ ကြန္ပ်ဳတာ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူေလးတဦး ေပးပုိ႔ခ်က္ေလးပါ။ အထက္ပါ ကြန္ပ်ဳတာေက်ာင္းႏွင့္အနီးတြင္ သာဓုကန္ေစတီေတာ္တည္ရွိပါတယ္။ ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ရဲ႕ သစၥာေရေသာက္ျခင္း၊ က်မ္းက်ိန္ဆုိျခင္း၊ လွဳပ္ရွားမွဳ႕မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို မၾကာခန ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ေစတီေတာ္ၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ အထက္ပါ တားျမစ္ခ်က္ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ကန္ ့သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္လိုက္ျခင္းအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဴပ္မွ ျပဳလုပ္လာမွဳအား အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတင္မက အျခားေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း မေက်မနပ္ျဖစ္ေနႀကေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

သာဓုကန္သို ့ သြားေရာက္ျခင္းအား တားျမစ္မွဳမွာ ေရနစ္ေသဆုံးမွဳမ်ားေႀကာင့္ဟု အေႀကာင္းျပေကာင္းေအာင္ဆိုထားျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ အေႀကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္ဆိုပါက ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကို တားျမစ္ျခင္းထက္ အမ်ားျပည္သူ မည္သူကိုမဆို တားျမစ္သင့္ျပီး၊ အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္သည္လည္း ေရကန္အတြင္း ေရကူးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးသည့္အခ်က္ကိုသာလွ်င္ သာဓုကန္ေနရာတြင္သာ ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို ့အတူ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ေနရာသို ့ မသြားရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္လည္း အမ်ားျပည္သူတို ့သြားလာသည့္ေနရာ ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား မသြားရဟု ဆိုျခင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံကာ တမင္သက္သက္ ခ်ဴပ္ခ်ယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဘူတာရုံအတြင္းႏွင့္ ရထားတြဲမ်ားေပၚသို ့ သြားေရာက္စားေသာက္ေနထိုင္ျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္လည္း လြန္က်ဴးေသာ တားျမစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေႀကာင္းျပခ်က္မွ မျပေသာ တားျမစ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးအေပၚ ပါေမာကၡခ်ဴပ္မွ အာဏာျပျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဤကဲ့သို ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္မ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းနယ္ေျမႏွင္ မသက္ဆိုင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားကိုပါ ကန္ ့သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ တင္းႀကပ္လြန္းေသာ ပညာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဴပ္ျခယ္ျခင္းသည္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား၏ ရွိသင့္သည့္ ဆရာဆရာမက်င့္၀တ္ထက္ နအဖကဲ့သို ့ေသာ အာဏာအရွိန္အ၀ါျပမွဳ ခ်ဴပ္ျခယ္မွဳသက္သက္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးအေပၚ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳသာ ျဖစ္ေပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: