အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွာင္သင့္၊ ေဆာင္သင့္၊ ျပင္ဆင္သင့္၊ ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား။ (ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါ။ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပါ)။

Fight Back
အႀကမ္းဘက္တဲ့ ရန္သူအေပၚ ခုခံကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တုန္ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကမ္းဘက္တာကို ခုခံကာကြယ္တုန္ ့ျပန္ျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးအတြက္ေရာ လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ေရာ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ တရားေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္တယ္။

ေအာက္ေဖၚျပပါ အေရးေပၚ ျပင္ဆင္မွဳေတြကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားသင့္သလို ့ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း။

အဆင္သင့္ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ပစၥည္းမ်ား။

၁။ ေရဗူးမ်ား ေဆာင္ထားရပါမယ္။ ေသာက္သုံးရန္အတြက္သာမက မ်က္နာက်င္ျခင္း၊ ဒါဏ္ရာရရွိျခင္း၊ အပူေလာင္ျခင္းတို ့တြင္ ေဆးေႀကာသုတ္သင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ထူထပ္၍ ခိုင္မာေသာ လက္အိတ္မ်ားမ်ား ေဆာင္ထားရပါမယ္။ အပူ၊ ထိခိုက္မွဳ၊ ေဆး၀ါးဓါတုပစၥည္းမ်ားအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္သာမက မိမိရဲ ့လက္ေဗြရာမ်ား မက်န္ေစရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အေရးေပၚအဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္း (သို ့) ျပည္သူပိုင္ဖုံးတို ့တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရပါမယ္။

၄။ ေရွးဥိးသူနာျပဳႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆး၀ါးကိရိယာမ်ားကို မိမိယူေဆာင္လို ့ရႏိုင္သည့္ တႏိုင္စာအား ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ အ၀တ္စ၊ ပတ္တီး၊ အရက္ျပံ၊ ဂြမ္း၊ ကတ္ေက်း၊ ခ်ဴပ္အပ္၊ ခ်ူဳပ္ႀကဳိး၊ အနာက်က္ေဆး၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး စသည္တို ့ကို ေဆာင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အေရးေပၚ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အစားအေသာက္မ်ား ေဆာင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ထမင္းေျခာက္၊ အသားေျခာက္ အစရွိသည္တို ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွာင္ႀကဥ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ။

၁။ ရန္သူဘက္မွ သိသိသာသာ ျမင္ႏိုင္သည့္ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ အ၀တ္အစားမ်ားအား ၀တ္ဆင္ျခင္းမွ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။ သာမန္ အေရာင္မေတာက္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ပါ။

၂။ ဆြဲႀကဳိး နာရီ အစရွိသည့္ ရန္သူမွ အလြယ္တကူ ဆြဲမိႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္းမွ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။ ထို ့အတူ မိမိတို ့ ဆံပင္အရွည္မ်ားကိုလည္း ထုံးဖြဲ ့ထားပါ။

၃။ အလြယ္တကူ ဆုတ္ျပဲႏိုင္သည့္ ကြ်တ္က်ႏိုင္သည့္ မခံခိုင့္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္မွဳအား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ခိုင္ခံ့သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ပါ။

၄။ ဂြင္းထိုးဖိနပ္မ်ား၊ သားေရဖိနပ္မ်ား၊ ႀကဳိးခ်ီဖိနပ္မ်ား ၀တ္ျခင္းအား ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။ မိမိေျခေထာက္အား အကာအကြယ္ေပးသည့္ အလြယ္တကူ မကြ်တ္က်ႏိုင္သည့္ ေျပးလႊားရာတြင္ ေပါ့ပါးသည့္ ဖိနပ္မ်ဳိးကိုသာ ၀တ္ပါ။

၅။ မိမိလက္တစ္ေလ်ာက္၊ လည္ပင္းတစ္၀ိုက္၊ ေျခေထာက္ အသားအေရမ်ားအား လုံျခဳံစြာ ဖုံးထားႏိုင္သည့္ အက်ၤ ီလက္ရွည္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ပါ။ ပုဆိုးမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္းကို အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မ၀တ္ဆင္သင့္ပါ။

ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား။

၁။ မ်က္စိအကာအကြယ္ပစၥည္း (Goggles) – မ်က္မွန္ကဲ့သို ့ မ်က္စိအား ဖုံအုပ္ထားေပးေသာ ေရကူးရာတြင္သုံးသည့္ မ်က္စိကာမ်ား။ မ်က္စိအကာသည္ မွန္ထက္ ပလတ္စတစ္က ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ မီးခိုးေငြ ့မ်ား၊ ဓါတုေဆးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ အကာအကြယ္ပစၥည္း (Mask) – ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္အား မီးခိုးေငြ ့မ်ား၊ ဓါတုေဆးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလုံးအား (မ်က္စိႏွင့္ ႏွာေခါင္းမွ အပ) ဖုံးထားႏိုင္သည့္ ေခါင္းစြပ္မ်ားကိုလည္း မ်က္စိကာ ႏွာေခါင္းကာမ်ားျဖင့္ တြဲဘက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္အား မီးခိုးေငြ ့မ်ား၊ ဓါတုေဆးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ့အတူ မိမိအား ရန္သူမွ မည္သူမွန္း မသိေစရန္ ကာကြယ္ႏီုင္ပါတယ္။ သို ့ေသာ္ မိမိတစ္ဦးတည္း ထီးထီးျမင္ေနရခ်ိန္တြင္ ရန္သူမွ အာရုံစိုက္မိေစရန္ အလ်င္စလို မသုံးသင့္ပါ။ ရုန္းရင္ဆန္ခတ္မွဳ ျဖစ္ခါနီးႏွင့္ မ်က္ရည္ယိုဗုံး ဓါတုေဆးမ်ားအား ရန္သူမွ သုံးလာလွ်င္ ၀တ္ဆင္သင့္ပါသည္။

၄။ ဦေခါင္းအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား – ဦးထုတ္အမာ၊ ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုတ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ ရန္သူမွ ဒုတ္ျဖင့္ရိုက္မွဳ၊ မိမိဘာသာ ေခ်ာ္လဲက်မွဳေႀကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ဦးေခါင္းဒါဏ္ရာရမွဳအား ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အ၀တ္အစား အပိုတစ္စုံအားလည္း ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။ ရုန္ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မွဳေႀကာင့္ ပ်က္စီးေပက်ံသြားေသာ အ၀တ္အစားအား လဲလွယ္ျပီး ရန္သူအား ေျခရာေျဖာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ့အတူ ေသြးထြက္ဒါဏ္ရာအားလည္း ပတ္တီးအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖၚျပပါ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ေဆာင္ထား၀တ္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ မ်က္ရည္ယိုဗုံးနဲ ့ ဓါတုေဆးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ရည္ယိုဗုံးနဲ ့ ဓါတုေဆးအႏၱရာယ္မ်ားဟာ ရန္သူဘက္မွ ယာယီသုံးစြဲတဲဲ့ဟာ ျဖစ္လို ့ ဒီအကာအကြယ္ေတြသာ မိမိဘက္မွ လုပ္ထားလွ်င္ အရမ္းေႀကာက္ရြံ ့စရာ မလိုဖူးဆိုတာ သိထားဖို ့လိုပါတယ္။

အေရးေပၚအေျခအေနေပၚ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁။ ရန္သူ၏ အေျခအေနကို ႀကည့္ပါ။ မိမိဘက္မွ လူမ်ားအေျခအေနကို ႀကည့္ပါ။ စိတ္ကို ေအးေအးထားျပီး အေျခအေနကို သုံးသပ္ကာ လုပ္သင့္သည္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေႀကာက္လန္ ့တႀကားျဖင့္ ေရွ ့မႀကည့္ ေနာက္မႀကည့္ ရမ္းသမ္းေျပးျခင္းသည္ ပိုမို၍ အႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ရန္သူမွ ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ ပိတ္ဆို ့၀ိုင္းရံမွဳအတြင္းသို ့က်ေရာက္ႏိုင္ရုံမက မိမိဘာသာလည္း လဲျပဳိက်ကာ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ေရွ ့တိုးျခင္း ေနာက္ဆုတ္ျခင္းကို မိမိတို ့ လူမ်ား အတူတူ ညီညီညာညာ တိုင္ပင္ကိုက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ပါက ရန္သူဘက္က အလြယ္တကူ ျဖဳိခြဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရန္သူသည္ မိမိတိ ု့ဘက္မွ ရဲရဲ၀န္ ့၀န္ ့ႏွင့္ ညီညီညာညာတုန္ ့ျပန္မွဳအား ေႀကာက္ရြ ံ ့တတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ဦးက ေဖာက္၍ ေျပးပါက ျပဳိကြဲကာ ထြက္ေျပးသူ ေနာက္အားလည္း ပိုမဲ၍ လိုက္လံေျခမွဳန္းတတ္သည္ကို သတိထားရန္ လိုပါတယ္။

၄။ လွဳပ္ရွားမွဳ စတင္ရန္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေနအားလုံးအား ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္သမွ်အား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မွဳအားလုံးကို စနစ္တက် တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အဖြဲ ့လိုက္ျဖစ္ေစ စီစဥ္မွဳျပဳလုပ္ရန္ လိုပါတယ္။

အဆိုးရြားဆုံး အေရးေပၚအေျခအေနအား ရင္ဆိုင္ျခင္း။

၁။ မိမိတစ္ဦးတည္း ကိုယ္လြတ္ရုန္းေျပးျခင္း၊ အမ်ား၏ ဆႏၵႏွုင့္ မကိုက္ညီေသာ ေျပာဆိုမွဳ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

၂။ လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ေခါင္းေဆာင္တင္ေျမာက္ထားသူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လမ္းညႊန္မွုအား တညၤတညြတ္တည္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႀကဖို ့ လိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မွလည္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို သုံးသပ္ျပီး မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ က်န္သူမ်ားအေပၚ ျပတ္သားရဲရင့္စြာျဖင့္ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို ့ စီစဥ္ထားေသာ လူမ်ားအတြက္သာမက ထပ္မံေပါင္းစပ္လာေသာ ျပည္သူမ်ားကိုပါ လက္တြဲေခၚယူျပီး စနစ္တက် စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

၃။ မိမိအမာခံလူမ်ားႏွင့္ ရန္သူဘက္မွ သပ္လွ်ဳိ၀င္ေရာက္ ဖ်က္စီးႏိုင္သည့္သူမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္ေစရန္အတြက္ မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္း သိသာသည့္ အမွတ္အသား စကား၀ွက္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ရန္သူအား သိသာေစသည့္ ျမင္သာေစသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကို မျပမိေစရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

၄။ ရန္သူႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ျဖဳိခြင္းမွဳႀကဳံရခ်ိန္တြင္ မည္သို ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား လုပ္မည္ကို မိမိတို ့ အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ သတ္မွတ္၍ အေရးေပၚ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးအေႀကာင္းႀကားသည့္ နည္းပုံစံအားလည္း ျပင္ဆင္ထားရမွ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္မွာ (ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္လာခဲ့သမွ်ေသာ ရန္သူႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွဳမ်ားတြင္ ရန္သူဘက္မွ တစ္ဘက္သတ္ အင္အားသုံး အႀကမ္းဘက္ျဖဳိခြဲမွဳေႀကာင့္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ ျပဳိကြဲျခင္းမ်ားျဖင့္ ႀကဳံေတြ ့ရျခင္းေႀကာင့္၊ မိမိတို ့အင္အားမ်ား တတိတိဆုံးရွဳံးရျခင္းတို ့ေႀကာင့္) ေနာက္ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳမွန္သမွ်တြင္ ညီညီညာညာျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးက ျဖစ္ေပၚခဲ့သမွ်ေသာ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သမွ်ေသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမွန္သမွ်တြင္ အင္အားသုံးအႀကမ္းဘက္ျဖဳိခြဲေသာ ရန္သူအား ခုခံကာကြယ္တုန္ ့ျပန္ခဲ့၍သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူထုအင္အင္ဟာ အႀကီးမားဆုံး အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအင္အားနဲ ့ ရန္သူအင္အား ယွဥ္ႀကည့္ရင္ အေရအတြက္ အမ်ားႀကီး ကြာျခားပါတယ္။ လူထုမွာ မိမိအင္အားကို စုေပါင္းအသုံးခ်ႏိုင္ဖို ့ဘဲ လိုအပ္ပါတယ္။ အင္အားနည္းတဲ့ ရန္သူမွာ လက္နက္ရွိလို ့ အင္အားႀကီးတဲ့ လူထုက ငုံ ့ခံေနရတယ္ဆိုတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္သလို တကယ္ဆိုရင္ မမွန္ကန္ပါဖူး။

အင္အားနည္းတဲ့ ရန္သူက လက္နက္နဲ ့အႏိုင္က်င့္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုကလည္း လက္နက္နဲ ့ အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ လက္နက္ဆိုတာ ေသနတ္မွ လက္နက္ မဟုတ္ပါဖူး။ ျပည္သူလူထုမွာ လက္နက္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ ့အမ်ားႀကီး ရွိဖို ့ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြက စိတ္ဓါတ္လက္နက္၊ ညီညြတ္မွဳလက္နက္နဲ ့ ရဲရင့္တဲ့ လက္နက္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ လက္ေတြ ့က်တဲ ့လက္နက္ေတြကေတာ့ မိမိတို ့ေန ့စဥ္နဲ ့ အမွ် သုံးစြဲေနတဲ့ပစၥည္းေတြဟာ လက္နက္ေတြပါဘဲ။ မိမိတို ့အိမ္တိုင္းမွာ ဒါး ရွိပါတယ္။ မိမိတို ့အိမ္တိုင္းမွာ မီး ရွိပါတယ္။ မိမိတို ့ အိမ္တိုင္းမွာ သံ ရွိပါတယ္။ မိမိတို ့အိမ္တိုင္းမွာ ဓါတုေဆး၀ါးေတြ ရွိႀကပါတယ္။ မိမိတို ့ သြားရာလာရာ လမ္းေတြမွာလည္း ရွိႀကပါတယ္။ ဒါေတြကို သူ ့ေနရာနဲ ့သူ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ ထိထိေရာကေရာက္ အသုံးျပဳရင္ လက္နက္ပါဘဲ။

အဓိကကေတာ့ မတရားအႏိုင္က်င့္ အႀကမ္းဘက္ျဖဳိခြဲတာကို ျငိမ္မခံပါနဲ ့။ တစ္ခါအရိုက္ခံရရင္ ရန္သူက ႏွစ္ခါ ထပ္ရိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူက တစ္ေယာက္ကို ဖမ္းရရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ဆက္ဖမ္းပါလိမ္ ့မယ္။ ရန္သူက တစ္ေယာက္ို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့ ပစ္လို ့ရရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ထပ္ပစ္ပါလိမ္ ့မယ္။ ဒီေတာ့ မိမိအေနနဲ ့ ရန္သူရဲ ့အႀကမ္းဘက္မွဳကို ခံရတဲ့ ပထမဦးဆုံးသူ မျဖစ္ေစပါနဲ ့။ ေနာက္လူလည္း မျဖစ္ပါေစနဲ ့။ တစ္ဦးခ်င္းအရေရာ လက္တြဲျပီးစုေပါင္းလို ့ေရာ အႀကမ္းဘက္လာရင္ ျပန္ခုခံပါ။ ကာကြယ္ပါ။ လက္တုန္ ့ျပန္ပါ။ ဒါဟာ မိမိတို ့က အႀကမ္းဘက္တာ မဟုတ္ပါဖူး။ အႀကမ္းဘက္တာကို ကာကြယ္ခုခံတာဆိုတာကို လက္ခံယုံႀကည္ရပါမယ္။

ဒီလို အလြယ္တကူ အဖမ္းမခံရေအာင္ အရုိက္မခံရေအာင္ ပစ္ခတ္တာ မခံရေအာင္ ရန္သူဘက္က သုံးလာတဲ့ အတိုင္း ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ပက္ျဖန္းေဆးေတြ (Spray) ေတြ၊ ေလာက္ေလးဂြေတြ၊ ဒါးအတိုေတြ၊ ဒုတ္အတိုေတြ၊ ႀကဳိးေတြကို လူတိုင္းအားလုံးက ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ က်ည္မေပါက္ႏိုင္တဲ့ သံအထူနဲ ့တစ္ကိုယ္စာ ဒိုင္းအကာေတြ လုပ္ထားႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတရားအႀကမ္းဘက္မွဳ ျဖဳိခြင္းမွဳကို ငုံ ့ခံလို ့ မရပါဖူး။ လူတိုင္းမွာ မိမိရဲ ့ အသက္အႏၱရာယ္နဲ ့ လုံျခဳံမွဳကို ထိပါးလာေစမယ္ ထိခိုက္နာက်င္ေစမယ္ဆိုရင္ ခုခံကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တရားေသာ ခုခံကာကြယ္မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ ့ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ဒီလူတစ္ဦးအတြက္ ရွိသင္ရွိထိုက္တဲ့ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္ဆိုတာ ကမၻာ့ျပည္သူေတြက လက္ခံသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

မတရားအႀကမ္းဘက္တဲ့ ရန္သူကို ခုခံကာကြယ္ပါ။ ငုံ ့မခံဘဲ တုန္ ့ျပန္ပါ။

မိမိအေနနဲ ့ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္တာေတြကို ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ပါ။ ေရွာင္သင့္တာေတြ ေဆာင္သင့္တာေတြကို ႀကဳိတင္စီစဥ္ပါ။

အင္အားသုံးျပီး ျဖဳိခြဲဖို ့လာတဲ့ အႀကမ္းဘက္သမားေတြကို ျပန္လည္ျဖဳိခြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္းခံျခင္း၊ ျငိ္မ္ခံျခင္း၊ ငုံ ့ခံျခင္း၊ ေျဖာင္းျဖျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ အေလွ်ာ ့ေပးျခင္းသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ရန္သူႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္မဟုတ္။

ရိုင္းစိုင္းတဲ့ ရန္သူမွာ အႀကင္နာႏွလုံးသားနဲ ့ ျဖဴစင္ရိုးသားမွဳဆိုတာ မရွိဘူး။ လုပ္ရမွာ လုပ္သင့္တာ တစ္နည္းဘဲ ရွိတယ္။ ရန္သူက အႀကမ္းဘက္လာရင္ ျပန္ခ်။

(ေရးသားသူ – နစ္ေနမန္း)။

ဖိုင္အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္ – http://sharebee.com/f60c464e

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: