ဘာသာတရားနဲ႔ကိုယ္က်င့္တရားကို တန္ဖိုးထားပီးသီလနဲ့ျ႔ပည့္စုံတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္။

DASSKDASSK1

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: