ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူလူထုသို ့ အထူးသတိေပးခ်က္။

နအဖဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမ်ားရွိရာ အဓိကေဒသျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူလူထုအား အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္။

မနက္ျဖန္ (၁၈) ရက္ေန ့ မွ စျပီး တစ္ပါတ္အတြင္း ေအာက္ေဖၚျပပါ ေနရာေဒသမ်ားသို ့ ေရွာင္ရွားႀကပါရန္ –

၁။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နအဖဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမ်ား ၀န္ႀကီးမ်ား ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား။

၂။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရုံးဌာန အေဆာက္အဦးမ်ား။

၃။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ား။

ယခုကဲ့သို ့ တိတိက်က် သတိေပးရျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုအား ႀကဳိတင္ေရွာင္ရွားထားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို ့ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကဳိတင္သတိေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ႀကားမွ ေရာေယာင္မခံရေစရန္ ျဖစ္သည္။

(နအဖစစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမ်ားရွိရာ ေနရာေဒသမ်ားအား တိုက္ရိုက္ တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းမည့္ အင္အားစု)။

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: